BEST OF: NEW YORK FASHION WEEK FALL 2018/2019

Fashion Week - one of the most important events in the fashion world, is here again, and I have prepared an article for you about the best of the Ready-to-Wear collection of the New York fashion week that took place from February 8th to 16th.

Týden módy, jeden z nejdůležitějších událostí v módním světě je opět tu a já pro vás připravila článek toho nejlepšího z Ready-to-Wear kolekcí new yorského fashion weeku, který se konal od 8 - 16. února 2018. 

COACH 1941 (READY-TO-WEAR 2018/2019)

The Coach 1941 show led us into the autumn forest, with rays of light irradiating only the parade pier, creating a pleasantly dark atmosphere. Creative director Stuart Vevers has done a very good job and has returned to the roots to classic leather. There were addition, frills, floral prints, or velvet and leather details. "If one had to sum up the story of this collection in a matter of words, then it might go something like 'American Gothic goes to the Southwest'," wrote Chioma Nnadi at Vogue.com. The whole collection is here.

Přehlídka Coach 1941 nás zavedla do podzimního lesa, přičemž paprsky světla ozařovaly pouze přehlídkové molo, což vytvářelo příjemně temnou atmosféru. Kreativní ředitel Stuart Vevers odvedl velmi dobrou práci a vracel se ke kořenům a to ke klasické kožence. Kromě toho nechyběly ozdobné třásně, květinové potisky či sametové a kožené detaily. „Pokud by měl člověk shrnout příběh této kolekce v několika slovech, bylo by to něco jako 'Americká gotika jde na jihozápad',” napsala Chioma Nnadi na portál Vogue.com. 

 MICHAEL KORS (READY-TO-WEAR 2018/2019)

Michal Kors's Ready-to-Wear collection accompanied a remix of pop hits last half-century, so Beyoncé, Jay-Z, Britney Spears and Elton John with Kiki Dee weren't missing. As for clothes, there was little bit of everything. Artificial furs mixed with grunge costumes from the 90s, with plaid coats, scarves and trousers dominated here as well. Michael Kors bet on the duller colors that are always a choice this season, so we have not seen anything revolutionary. What is definitely worth mentioning is the fact that Kors has been working with the leading illustrator David Downton to make the women's portraits for the dress.The whole collection is here.

Přehlídku Ready-to-Wear kolekce Michala Korse doprovázel remix popových hitů minulého půlstoletí, proto nechyběla Beyoncé, Jay-Z ani Britney Spears a Elton John s Kiki Dee. Co se týče oblečení, bylo zde od všeho něco. Umělé kožešiny se mísili s grunge kostýmy devadesátých let, převládaly zde také kostkované kabáty, šály a kalhoty. Michael Kors vsadil na tlumenější barvy, které jsou vždy v tuto sezónu jistou volbou, tudíž jsme neviděli nic převratného. Co rozhodně stojí za zmínku je fakt, že Kors při výrobě této kolekce spolupracoval s předním ilustrátorem Davidem Downtonem, který na šaty namalovat ženské portréty. 

 VICTORIA BECKHAM (READY-TO-WEAR 2018/2019)

Victoria Beckham celebrated first decade of her brand and selected smaller rooms in the James Burden Mansion building on 91st Street for her new collection. "I want you to see all the details," she said. Apparel mostly focused on dull military colors and minimalist cuts, not missing the emphasis on the waist and the exaltation of femininity. Coats were the main theme, and we were able to see them in a really wide range of designs. In addition to these, there were several leather elements that were supplied in avant-garde or silk dresses, mostly in asymmetrical shapes. The whole collection is here.

Victoria Beckham oslavila první dekádu své značky a pro představení své nové kolekce vybrala menší místnosti v budově James Burden Mansion na 91. ulici. „Chci, abyste mohli vidět všechny detaily,” řekla. Oblečení se soustředilo většinou na jednotvárné vojenské barvy a minimalistické střihy, přičemž nechybělo zdůraznění pasu a vyniknutí ženskosti. Kabáty byly hlavním tématem a ty jsme měli možnost vidět v opravdu široké škále provedení. Kromě nich nechybělo několik kožených prvků, které dodávaly na avantgardnosti či hedvábných šatů, většinou skládaných do asymetrických tvarů. 

 ANNA SUI (READY-TO-WEAR 2018/2019)

Anne Sui's Ready-to-Wear show was playful and her youthful creativity was no exception. "This collection is about the joy of dressing," she added, and I only nodded enthusiastically. Because of the collaboration with Levi's, we had the opportunity to see wearable blazers and cushion trousers, and from her new collaboration with James Covielle came up a romantic embroidered tunic. There were also mixed knit, lace and brocade dresses, artificial fur with glittering sunglasses. In addition to sisters Gigi and Belly Hadid, who have begun a show in the full power, we were able to see Cindy Crawford's daughter - Kaia Gerber, which is one of the most celebrated models of recent seasons. The whole collection is here

Ready-to-Wear přehlídka Anny Sui byla hravá a čpěla z ní mladistvá kreativita, která Anně rozhodně nelze upřít. „Tato kolekce je především o radosti z oblékání,” dodala a já jen s nadšením kývala hlavou. Kvůli spolupráci s Levi's jsme měli možnost shlédnout nositelné blejzry a manšestrové kalhoty, z její další spolupráce s Jamesem Coviellem vzešla zase romantická vyšívaná tunika. Dále se zde mísily pletené a brokátové šaty, krajka, umělý kožich s třpytivými slunečními brýlemi. Na mole se kromě sester Gigi a Belly Hadid, které v plné síle zahájili přehlídku, objevila i dcera Cindy Crawfor - Kaia Gerber, která je jednou z nejobsazovanějších modelek posledních sezón. 

 OSCAR DE LA RENTA (READY-TO-WEAR 2018/2019)

The new Oscars de la Renta show was opened by model Grace Elizabeth with the red maxi coat, which was a hit of the season and appeared in many designer's collections. Dramatic music and interiors gave the parade a new dimension and together formed a powerful symbiosis. The newly appointed creative directors Laura Kim and Fernando Garcia have said that their clothes were rooted in the archive of the early Oscar de la Renta creations. Flower badges on clothes were nothing new, but they were pleased and sometimes more pronounced colors, like pink or mustard, gave the show an optimistic touch. The golden details were a delightful adornment, and rich textures of glossy velvet and raw silk certainly didn't hurt. The whole collection is here

Novou přehlídku Oscara de la Renty otevírala modelka Grace Elizabeth s červeným maxi kabátem, který byl hitem sezony a objevil se u nejednoho návrháře. Dramatická hudba a interiér dodávaly přehlídce nový rozměr a společně tvořily mocnou symbiózu. Čerstvě jmenovaní kreativní ředitelé Laura Kim a Fernando Garcia se svěřili, že oděvy měly své kořeny v archivem rané tvorby Oscara de la Renty. Nášivky s květinami na oděvech nebyly nic nového, ovšem potěšily a občasné výraznější barvy, jako křiklavě růžová či hořčicová dodaly přehlídce optimistický nádech. Zlaté detaily byly příjemnou ozdobou a bohaté textury z lesklého sametu a surového hedvábí rozhodně neuškodily. 

 JEREMY SCOTT (READY-TO-WEAR 2018/2019)

Jeremy Scott's showcase in many respects resembled a science fiction film with Japanese color wigs in the lead role. The garments only brimming with shimmering colors, and metallic glitter fabrics weren't missing. On several garments it was possible to notice cartoon bear bearings that resembled Popples bears from the 80s. The whole collection is here

Přehlídka Jeremy Scotta v mnoha ohledech připomínala sci-fi film s japonskými barevnými parukami v hlavní roli. Oděvy jen hýřily křiklavými barvami a nechyběli ani metalické blyštivé látky. Na několika oděvech bylo možno povšimnout si kreslených medvědích potisků, které připomínaly medvědy Popples z 80. let. 

 CALVIN KLEIN (READY-TO-WEAR 2018/2019)

Simons's third collection for the fashion house Calvin Klein was very expressive. The main topic was protection and safety, and therefore showed a wide range of firefighting suits for men and women. Again, there were maxi coats, some life vests designed for normal wearing and holographic fire blazers with head covers. As for the interior, the entire show was in a barn built for these purposes; there was a scaffold on which models from Sterling Ruby (Raf's favourite artist) were hung, the walls were covered with Andy Warhol's paintings, and on the floor were literally a tons of popcorn. The who collection is here

Simonsova v pořadí třetí kolekce pro módní dům Calvin Klein byla velmi expresivní. Hlavním tématem byla ochrana a bezpečnost, proto ukázal celou řadu vytvořených hasičských obleků jak pro muže, tak i pro ženy. Opět nechyběly maxi kabáty, jakési záchranné vesty utvořené pro normální nošení a holografické hasičské boty s pokrývkami hlavy. Co se týče interiéru, celá přehlídka se nacházela ve stodole vybudované pro tyto účely, nechybělo lešení na kterém visely modely od Sterlinga Ruby - Rafova oblíbence, stěny byly pokryty fotografiemi Andy Warhola a na podlaze se válely doslova kopce popcornu. 

 


Credit: vogue.com

Share:

0 komentářů