HAUTE COUTURE FASHION WEEK SS18 IN PARIS (January 22)

A week that I had honestly circled in my diary is finally here. The renowned Haute Couture Fashion Week in Paris, where designers gradually showcases the best and most fashionable from fashion world. So I bring you a report and a brief summary of the very first day of this dazzling fashion week that can't be missed on this site. Hope you enjoy! 

Týden, který jsem si poctivě zakroužkovala ve svém diáři a s napětím odpočítávala dny, než na něj dojde. Věhlasný Haute Couture módní týden v Paříži, kde se postupně na přehlídkách ukazuje to nejlepší a nejpropracovanější, co módní svět vytváří. Přináším vám proto report toho nejlepšího a krátké shrnutí prvních tří dnů tohoto oslnivého fashion weeku, který na této stránce nesmí chybět.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

The fashion house Schiaparelli officially opened in the morning, on January 22, 2018, the Haute Couture Fashion Week, which is held every year in Paris. The fashion house has betrayed this time between the contrast between fantasy and reality, which is like almost none other. There were no limits. The current creative director, Bertrand Guyon, together with his team, has created over forty different looks, each surprised by his uniqueness and diversity. We had the chance to see beautiful chiffon fabrics, silk, embroidered motifs, or traditional fringes - imagination, with no limits. You can see the entire collection here.

Módní dům Schiaparelli oficiálně otevřel v ranních hodinách, dne 22. ledna 2018Haute Couture Fashion Week konající se každoročně v Paříži. Módní dům tentokráte vsadil na kontrast mezi fantazií a realitou, což se mu daří, jako skoro nikomu jinému. Neexistovaly zde žádné limity. Nynější kreativní ředitel Bertrand Guyon, společně se svým týmem, vytvořil přes čtyřicet různorodých looků, z nichž každý překvapoval svou jedinečností a různorodostí. Měli jsme možnost shlédnout nádherné a na pohled příjemné šifonové látky, hedvábí, vyšívané motivy či tradiční třásně - fantazii se meze nekladly. Celou kolekci si můžete prohlédnout zde.

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

After that, the fashion house Iris van Herpen came, which was a complete counterpoint to the delicate and romantic frills and the chiffon of the Schiaparelli. They introduced here sixteen very futuristic and animal looks performed on silk tulle. Creative director Iris named her new collection very shamefully and unambiguously: 'Between the Lines' and attracted attention not so much on editing or coloring, but rather on the actual execution of the individual lines and the spirals that formed the overall look. The whole collection can be seen here.

Poté přišel na řadu módní dům Iris van Herpen, který byl úplným protipólem jemných a romantických volánků a šifonu domu Schiaparelli. Představeno nám zde bylo šestnáct velmi futuristických a zvířecích looků předváděných na hedvábném tylu. Kreativní ředitelka Iris svou novou kolekci pojmenovala velmi trefně a jednoznačně: 'Mezi řádky' a upoutala tak pozornost ne tak na střih či barvy, jako spíše na samotné provádění jednotlivých linií a spirál, které utvářely celkový look. Celá kolekce je k vidění zde zde.

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

The well-known haute couture designer Georges Hobeik introduced us in the first part of the show to a wild prairie that was already apparent from his robes. The clear inspiration was reflected in earthy colors and unmistakable motifs. In addition to the luxurious velvet dresses, on which various motifs were applied, we could see a few little jackets with social trousers, all in haute couture style of course.

Známý módní haute couture návrhář Georges Hobeika nás v první části přehlídky zavedl do divoké prérie, která byla z jeho rób již na první pohled patrná. Jasná inspirace se promítla do zemitých barev a jednoznačných motivů. Kromě luxusních sametových šatů , na kterých byly aplikovány nejrůznější motivy, jsme si mohli na přehlídce povšimnout i několika málo sak se společenskými kalhotami, vše v haute couture stylu. 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Almost the whole haute couture show of the fashion house Christian Dior was carried in a surrealistic spirit and chessboard black & white. Creative director Maria Gracia Chiuri, who also pointed to feminism with her previous collections, didn't go to far in the newest collection and inspired the recent #metoo - sexual harassment campaign, where celebrities took on red carpet the black dresses for their protest. So she created clothes - almost all of them tuned into the mentioned black and white - in which everyone will feel good; from luxurious gowns, sleeveless skirts to comfortable breeches with jacket. You can see the entire collection here.

Téměř celá haute couture přehlídka módního domu Christian Dior se nesla v surrealistickém duchu a v šachovnicově černobílé barvě. Kreativní ředitelka Maria Gracia Chiuri, která i svými předešlými kolekcemi upozorňovala na femenismus, v nové kolekci nešla daleko a inspirovala se nedávnou kampaní proti sexuálnímu obtěžování #metoo, kdy si na protest brali celebrity na červené koberce pouze černé šaty. Vytvořila proto oděvy - téměř všechny laděné do zmíněné černé a bílé - ve kterých se bude cítit dobře každý; od luxusních rób, pouzdrových sukní až po pohodlné společenské kalhoty se sakem. Celou kolekci si můžete prohlédnout zde.

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Clean, fresh and imaginative. Even so, a new collection for the Spring and Summer 2018 of the successful duo Ralph & Russo could be described. They were not afraid to experiment with fabrics or to reach for a slightly more extravagant color, such as bright green or barbie pink. In addition to fabulous dresses, Tamara Ralf and Michael Russo also focused on daytime wear including jackets and straight trousers. The main inspiration was the recent trip to Asia that they put into their proposals; we can see various petals, ostrich feathers, kimonos or hand-painted motifs. You can see the entire collection here.

Čisté, svěží a nápadité. I tak by se dala nová kolekce na jaro a léto 2018 úspěšného dua Ralph & Russo popsat. Nebáli se experimentovat s látkami či sáhnout po lehce extravagantnější barvě, jakou třeba křiklavě světle zelená nebo barbie růžová je. Kromě pohádkových šatů se Tamara Ralf a Michael Russo zaměřili i na denní oblečení zahrnující saka a rovné kalhoty. Hlavní inspirací jim byla nedávná cesta do Asie, kterou do svých návrhů vložili; můžeme zde proto shlédnout různě zakomponované okvětní lístky, pštrosí peří, kimona či ručně malované motivy. Všechny fotografie z přehlídky si můžete prohlédnout zde

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

The show of the Giambatist Valli's fashion house was breathtaking in one word. 'Open Look' - elegant white lacy dress with very sophisticated details predicted how the show will go. Charming evening chiffon gowns with frills and short cocktails have been shifted to the smallest details. For several looks, it was impossible to notice the influence of ancient goddesses and their wardrobe, which was more than obvious on the show. You can see the entire collection here.

Přehlídka módního domu Giambatistta Valli byla jedním slovem dechberoucí. 'Otvírací look' - elegantní bílé krajkové šaty s velmi propracovanými detaily předpověděly, v jakém duchu se bude přehlídka ubírat. Střídaly se zde okázalé večerní šifónové róby s volánky i krátké koktejlky zpracované do nejmenších detailů. U několika looků si nešlo nevšimnout vlivu antických bohyň a jejich garderóbou, která byla na přehlídce více než patrná. Všechny fotografie z přehlídky si můžete prohlédnout zde

 

 

Share:

0 komentářů