FASHION GIANTS: ALESSANDRO MICHELE

Welcome to the first part of our new 'Fashion Giants' series that will feature articles about people who have somehow contributed to the development of the fashion industry. The first article was dedicated to a man who gained a position in the fashion world and his name should not be unfamiliar to you: Alessandro Michele

Vítejte u prvního dílu z naší nové série 'Módní velikáni', do které budeme přispívat články o lidech, kteří se nějakým způsobem podíleli na vývoji či rozvoji módního průmyslu. První článek jsme věnovali muži, který si ve světě módy vydobyl své postavení a jeho jméno by pro vás nemělo být cizí: seznamte se, Alessandro Michele.


Alessandro Michele is an italian fashion designer, which became a creative director of house Gucci on January, 2015. "It started when Marco Bizzarri and Francois-Henri Pinault asked me if I was able to prepare a show during the week. I said yes. Within five days, together with the team, I prepared my first independent men's show,” says Alessandro about his beginnings in Gucci's house. It has been a few years since then, and we can see how the brand is always very popular and definitely doesn't fall into the background. 

Alessandro Michele je italský módní návrhář, který se stal v lednu roku 2015 kreativním ředitelem domu Gucci. „Začalo to tím, když se mě Marco Bizzarri a Francois-Henri Pinault zeptali, zda-li jsem schopen připravit přehlídku během týdne. Odvětil jsem, že ano. Během pěti dnů jsem společně s týmem připravil svou první samostatnou pánskou přehlídku,” říká o svých začátcích u značky Gucci Alessandro. Od té doby uběhlo pár let a my můžeme sledovat, jak se značka těší stálé oblibě a rozhodně neupadá do pozadí.Alessandro Michele for Gucci, spring 2016.

It is known that Alessandro is a passionate collector of old objects, and he speaks of his passion as a rescue mission. In his collections, it blends into a traditional X modern, and vibrantly shade of all sorts of colors reminiscent of the flea market. We can found on his models special frills, sequins, embroidered details... just everything you can imagine. He create his own handbags with a touch of flamboyance and can't fail to notice that in some details it returns back to the 60s and 70s - instead of the ordinary, it uses a bamboo handle that underscores the whole unique design. In his latest collection of Gucci Resort 2018, we were able to see Renaissance-inspired dresses, quilted coats, golden headbands reminiscent of Roman Emperors, or glittering socks and pantyhoses with the GG logo embossed. 

Je známo, že Alessandro je vášnivým sběratelem starých předmětů, a o své vášni mluví jako o záchranné misi. V jeho kolekcích se prolíná tradiční s moderním v nepřehlédnutelně sytých odstínech nejrůznějších barev připomínající bleší trh. Na jeho modelech je možné nalézt volánky, flitry , vyšívané detaily, zkrátka vše, co si dovedete představit. Kabelky Alessandro vytváří s nádechem okázalosti a nelze si nevšimnout, že se v některých detailech vrací zpět do 60. a 70. let - místo obyčejné používá bambusovou rukojeť, která celý jedinečný design podtrhuje. V jeho nejnovější kolekci Gucci Resort 2018 jsme měli možnost vidět šaty inspirované renesančním stylem, prošívané kabáty, zlaté čelenky připomínající období římských císařů, či třpytivé ponožky a punčocháče s vyrytým logem GG.

 

 

 

 

 
 Gucci Resort 2018

Alessandro is also known for his clothes, trying to combine street style and modern life with elegance, as seen in many of his ad campaigns and collections (such as the Pre-Fall 2017 campaign). He has given the brand Gucci an entirely new dimension of innovation and we definitely enjoy it!

Alessandro je znám svými oděvy, kterými se snaží skloubit street style a moderní pojetí života s elegancí, což je vidět v mnoha jeho kolekcích a kampaních (jako třeba v kampani Pre-Fall 2017). Povedlo se mu něco, co nedokáže jen tak někdo - dal značce Gucci zcela nový inovátorský rozměr a nás to rozhodně baví! Jen tak dál.


 Pre-Fall 2017 Campaign 

Fashion is not about products. Fashion is about an amazing idea that you tried and you either fall in love with the idea and you can’t resist to buy something. But you are buying the idea, you are not buying the object.” - Alessandro Michele

Share:

0 komentářů