5 STUNNING NEW FACES OF MODELING WHICH YOU SHOULD KNOW

KAIA GERBER

With Kaia, the sixteen-year-old daughter of supermodel Cindy Crawford, has broken a sack on New York, Paris, and Milan's Fashion Week. Every designer, whether famous or less well-known, wanted to have her in their show and no one was wonder, she has become one of the most occupied models of this season. She opened shows for Calvin Klein, Alexander Wang, Chanel, Moschino etc. Next, she was appearead at famous shows such as Prada, Versace, Fendi, Burberry and Marc Jacobs. Kaia has taken her mother's footsteps and I think we can look forward to a new future modeling star.

S Kaiou, šestnáctiletou dcerou supermodelky Cindy Crawford, jako by se na new yorském, pařížském a milánském Fashion Weeku roztrhl pytel. Každý návrhář, ať už slavný či méně známý, ji chtěl na své přehlídce mít a tak není divu, že se stala jednou z nejobsazovanějších modelek této sezony. Na new-yorském, pařížském a milánském FW otevírala show Calvina Kleina, Alexandera Wanga, Chanel, Moschino apod. Dále se objevila na přehlídkách značek jako Prada, Versace, Fendi, Burberry a Marc Jasobs. Kaia se vydala po stopách své matky a myslím, že se můžeme těšit na novou budoucí hvězdu modelingu. 

 

MIKI EHARA

Miki Ehara has been in the fashion world for about two years, yet still belongs to the uncluttered and fresh face of modeling that everyone wishes for their show. She was discovered in the Japanese sporting goods store in 2015, but first appeared on the mole when she performed the autumn / winter collection in 2017 was for Louise Vuitton. Since then, she has begun to appear regularly on shows such as Christian Dior, Fendi, Elie Saab couture, Nina Ricci, or Hermès.

Miki Ehara se v módním světě pohybuje kolem dvou let, přesto stále patří mezi neokoukané a svěží tváře modelingu, které si na své přehlídce každý přeje. Objevena byla v japonském obchodě se sportovními potřebami v roce 2015, ale poprvé se na mole objevila, když předváděla kolekci na podzim/zimu roku 2017 pro Louis Vuitton. Od té doby se začala pravidelně objevovat na přehlídkách takových návrhářů, jako Christian Dior, Fendi, Elie Saab couture, Nina Ricci či Hermès.  

 

MARTA PIEKARZ

On her instagram, which she has more than 200,000 fans, she's portrayed as Marta the Martian. This 173 centimeters beautiful girl, reminiscent Cara Delevingne because of her dense eyebrows, shooting mostly editorials and beauty campaigns. She has representation in Elite, Premiere, and Freedom Model Management.

Na instagramu, na kterém má více než 200 tisíc fanoušků se prezentuje jako Marta the Martian. Tato 173 centimetrů nádherná dívka, připomínající svým hustým obočím Caru Delevingne, fotí převážně editorialy a beauty kampaně. Má zastoupení v agenturách Elite, Premiere či Freedom. 

 

JADE TURNER 

This new face and versatile model - Jade Turner was born in Boston. In addition to modeling, she's also singing, dancing and engaging in the EFAE feminist group that fights for the rights of African women. Jade is currently represented by Anti-Management agencies, Brave Model Management, Francina International Agency, Premier Model Management, SUPREME MANAGEMENT Paris and Vision LA. Her instagram, where there are more than 16,000 fans, is here.

Tato zcela nová a všestranná tvář modelingu Jade Turner se narodila v Bostonu. Kromě modelingu se věnuje zpěvu, tanci a angažuje se ve feministické skupině EFAE, která bojuje za práva afrických žen. Jade je zatupována agenturami Anti-management, Brave Model Management, Francina International Agency, Premier Model Management, SUPREME MANAGEMENT Paris a Vision LA. Její instagram, kde má více než 16 tisíc fanousků, je zde.

 

CECELIA JIANG

This 178 cm height beauty: Cecelia Jiang from Shanghai was discovered a year and a half ago after studying an economically oriented school. Her attention was getting gradually, and now the world is in her hands! She has taken many of the beauty campaigns and editorials, wchich the most was for Elle magazine. She's is currently represented by Ave Management and Liquidmodels in Shanghai.

Tato 178 centimetrů vysoká kráska Cecelia Jiang z Šanghaje byla objevena před rokem a půl poté, co dostudovala školu s ekonomickým zaměřením. Pozornosti se jí začínalo dostávat postupně a nyní leží v jejích rukách celý svět! Nafotila mnoho beauty kampaní a editoriálů, z nichž nejznámější je pro magazín Elle. Momentálně ji zastupuje agentura Ave Management a Liquidmodels.

 

Share:

1 komentářů